logo

In Nederland verblijven momenteel*
47.265 asielzoekers
in asielzoekerscentra.

Nooit eerder waren zo veel mensen op de vlucht voor oorlog en geweld. In de hoop op een veilige toekomst vluchten zij naar Europa. Eenmaal in Nederland, staan zij voor een reeks nieuwe uitdagingen. De angst van Nederlanders die niet positief staan tegenover de asielzoekers. Het wachten op duidelijkheid omtrent de verblijfsstatus. De onzekerheid over hun toekomst. De zorgen om achtergebleven familie en vrienden. De vaak grote verschillen tussen de gewoonten en gebruiken in hun thuisland en die in Nederland.

Stichting 1 zet zich in voor het verbeteren van de integratie van deze nieuwkomers in de Nederlandse samenleving. De oprichters hebben, als ex-vluchteling, beide ervaren hoe frustrerend en moeilijk de overgang van vluchteling naar medelander is. Nu de vluchtelingenstroom groter is dan ooit en het debat rondom de uitdagingen in volle gang is, willen zij:

  • de integratie verbeteren, beginnend bij de eerste tijd in het asielzoekerscentrum
  • de kennismaking tussen inwoners van Nederland en de nieuwkomers stimuleren
  • de samenwerking tussen stichtingen die zich inzetten voor de nieuwkomers bevorderen
  • de nieuwkomers die extra aandacht verdienen en/of buiten de trajecten voor jeugd- of gezinsbegeleiding vallen, begeleiden
* aantal vluchtelingen in Nederlandse asielzoekerscentra op 25 januari 2016, bron: www.coa.nl

Stichting 1 zit boordevol plannen. Het geven van lezingen over wat het inhoudt om vluchteling en nieuwkomer te zijn, het organiseren van kennismakingsdiners waarbij vluchtelingen en Nederlanders samen gaan eten, het opstarten van maatjesprojecten, etc. Hieronder lichten we twee projecten kort toe.

BUREN BIJ BOEREN

Binnen het project “Buren bij Boeren” worden nieuwkomers gekoppeld aan boeren in de regio. De nieuwkomer (de nieuwe buur) gaat bij deze boer aan het werk en komt zo in aanraking met de Nederlandse taal, cultuur, keuken, gewoonten, etc. Het leveren van een fysieke prestatie draagt bij aan een mentale gezondheid. Aan de andere kant leert de boer zijn nieuwe medelander kennen. Dit zal leiden tot meer wederzijds begrip en respect.

NEDERLAND VAN A TOT Z

Stichting 1 wil een boekje samenstellen voor elke nieuwkomer in een AZC. Het boekje bevat de belangrijkste informatie over Nederland, de Nederlanders, de taal, de cultuur, tradities, gewoonten, keuken, etc. De informatie staat in meerdere talen in het boek, zodat het door een zo breed mogelijke groep nieuwkomers gelezen kan worden. Het wordt voorzien van zoveel mogelijk illustraties.

ids De totstandkoming van deze website is mogelijk gemaakt door IDS internet.